Tranzacții directe și opționale, Glosar termeni bancari | Banca Comercială Română

EUR-Lex Access to European Union law

Încercăm să perso­na­lizăm  prin reglementare poliţele pentru ca oa­menii să ştie pentru ce plătesc, să poată controla dimensiunea riscului şi a impactului şi să contribuie la minimizarea costurilor prin com­portament.

contribuția independența financiară de ce opțiunile nu funcționează astăzi

Introducerea compensării directe între asigurători, sistem care îi permite şoferului pă­gubit să opteze între asigurătorul RCA al per­soa­nei vinovate de accident şi asigurătorul pro­priu, este una dintre cele mai importante mă­suri prevăzute în proiectul de lege al ASF, dar şi cea mai combătută de companiile de asigurare.

Asigurătorii au avertizat că introducerea decontării directe ar crea presiune asupra jucătorilor stabili financiar pentru că va aduce costuri mai mari, tranzacții directe și opționale care în cele din urmă vor fi transferate consumatorului în prime.

Principiul decontării directe funcţionează în prezent doar pentru poliţele facul­ta­tive Casco, asiguraţii având posibi­lita­tea să-şi repare autoturis­mele pe baza po­liţei facultative, ur­mând ca asi­gu­ratul Casco să-şi recu­pereze ulte­rior des­pă­gubirea achitată de la asigu­ră­torul RCA al şoferului vinovat.

corelația în tranzacționare semnale plătite pentru video cu opțiuni binare

Asigurătorii susţin că aceste su­­me, numite regrese, se recu­pe­rea­­­ză foarte greu, tocmai de aceea im­ple­mentarea compensării direc­te va afecta puternic flu­xu­­l de nu­merar şi va crea pro­ble­me însemnate de lichiditate companiilor. Sistemul decontării directe este privit de asigurători cu reti­cen­ţă atât în forma obligatorie, cât şi în cea opţio­nală şi este perceput ca o măsură ce le-ar îngreuna activitatea şi care va crea antiselecţie şi va pune presiune pe asigurătorii care plătesc riguros despăgubirile.

bitcoin începe să câștige opțiune vesting

Compensarea directă funcţionează deja în unele ţări europene. În Franta, Belgia şi Sp­ania sistemul este volun­tar, în timp ce în Rusia şi Sue­dia decon­tarea directă este obliga­torie.

strategii de tranzacționare pentru opțiuni binare q opton cum să câștigi bani cu opțiuni fără a investi un videoclip

Autoritatea de Su­pra­vehere Financiară a pro­pus ca pe piata lo­cală de­contarea direc­tă să vizeze doar daunele ma­­teriale, nu şi vătă­mă­rile corporale. Vânzările de poliţe auto obligatorii reprezintă aproa­pe jumătate din piaţa lo­ca­lă de asigurări gene­rale şi s-au situat la circa 3,3 mi­liarde de lei milioane de euro înpotrivit ASF.

Tot­oda­tă, poliţele RCA ge­ne­rează cel mai mare vo­lum de des­păgubiri din piaţa locală şi totodată cele mai multe bătăi de cap pen­tru companii. Asigurările nu pot fi însă individualizate, nu ai cum să faci calcule individuale la 6 milioane de posesori de asigurători obligatorii, pentru că asigurările funcţionează după principiul mutualităţii".

Satoshi Hiro Recenzii opțiuni connelly

Citește și.

Interesantpublicații