Opțiunile ratei dobânzii caracteristicile lor

Opțiuni pe rata dobânzii

Marţi, 13 martieActualitate Opinii Silviu Cerna Foto: Arhiva personala Rata dobânzii a devenit în ultima vreme o variabilă economică atent urmărită și foarte mult discutată.

Mișcările ratei dobânzii afectează direct viața de zi cu zi a cetățenilor și au importante consecințe asupra sănătății economiei.

Enigma ratei dobanzii

Astfel, modificările ratei dobânzii influențează anumite decizii personale, cum ar fi cele de a consuma sau de a economisi, ori cele de a cumpăra titluri de stat sau de a depune banii în cont la bancă. Aceste variații afectează, de asemenea, deciziile economice ale oamenilor de afaceri sau ale gospodăriilor familiale, cum ar fi cele de a investi într-un nou echipament sau de a efectua diverse plasamente financiare.

Este atunci ușor de înțeles că informațiile cu privire la mișcările ratei dobânzii sunt selectate, anunțate și comentate în mass-media și folosite adesea de politicieni ca muniție în lupta politică, în funcție de oportunități și interese.

  1. Băncii și alte instituții financiare Organizații supranaționale Tipuri de obligațiuni[ modificare modificare sursă ] Tipuri de obligațiuni în funcție de dobândă[ modificare modificare sursă ] Obligațiune cu rată fixă sau directă negarantată Certificat cu rată flotantă Obligațiune cu cupon zero Obligațiunea cu rată fixă sau directă negarantată nu are nici un fel de caracteristici speciale și raportează investitorilor o dobândă fixă de-a lungul întregii perioade până la scadență.
  2. Поэтому я возвращаюсь домой со всем, что узнал - и я не думаю, что ты сможешь остановить .
  3. Он выждал, пока они переварят сказанное, а затем торопливо добавил: - Я поведал моему народу о Лисе все, что знал, стараясь представить вашу землю в самом благоприятном свете.
  4. Tutoriale video de câștiguri pe internet
  5. Cum să verificați o strategie de opțiuni binare

Natura dobânzii Perceperea unei anumite dobânzi pentru creditele acordate constituie o practică la fel de veche ca şi schimbul de opțiunile ratei dobânzii caracteristicile lor. Cu toate acestea, acordarea de credite purtătoare de dobândă a fost condamnată de Aristotel, iar mai târziu de biserica catolică, ceea ce a făcut ca în tot evul mediu european această îndeletnicire să fie practicată doar de străini evrei, lombarzi, siriaci etc.

Această caracteristică a fost estompată în lucrările economiştilor clasici A. Smith, D. Ricardo, J. Mill etc.

LUXURY TINY A-FRAME CABIN! Modern 700 sq ft Cabin (Full Airbnb Tour)

Ideea că fenomenul dobânzii se explică prin productivitatea fizică a capitalului, care permite debitorului să plătească dobânda pe care o datorează pentru capitalul împrumutat, a fost introdusă în gândirea economică modernă de către J. Această concepţie, focalizată pe cazul creditelor de producţie, are dezavantajul că nu poate explica dobânda aferentă creditelor de consum.

Inconvenientul a fost depăşit însă de către E. Böhm-Bawerk, care a arătat că dobânda se naşte din schimbul unor bunuri de consum existente în prezent pentru bunuri de consum care vor exista în viitor, constituind, deci, o primă premium, agio specifică celor dintâi.

Contactează-ne

Această primă rezultă din preferinţa pentru prezent, care este comună tuturor oamenilor şi care, după Böhm-Bawerk, se explică prin trei serii de considerente. Prima serie este de ordin economic: bunurile existente în prezent sunt preferate bunurilor viitoare, deoarece cele dintâi pot satisface atât nevoi prezente, cât şi nevoi viitoare, pe când cele din urmă nu pot satisface decât nevoi viitoare.

Pentru a putea fi folosite în scopul satisfacerii unor nevoi viitoare, bunurile existente în prezent trebuie ţinute în rezervă, ceea ce se realizează cel mai bine prin transformarea acestora în bani şi apoi păstrarea banilor respectivi.

opțiunile ratei dobânzii caracteristicile lor interes pentru opțiuni binare

A doua serie de considerente este de ordin psihologic: lipsa de imaginaţie, slăbiciunea omenească şi nesiguranţa cu privire la viitor îi fac pe oameni să preţuiască mai mult prezentul decât viitorul. În fine, a treia serie de considerente este de ordin tehnologic: bunurile existente în prezent pot fi utilizate imediat în procesul de producţie, permiţând obţinerea unei producţii mai mari comparativ cu bunurile viitoare, care vor fi încorporate în procesul de producţie doar mai târziu şi, deci, vor duce la obţinerea unei producţii mai mici.

opțiunile ratei dobânzii caracteristicile lor linii niveluri tendințe canale

În concordanţă cu dimensiunea subiectivă generală a doctrinei economice a şcolii austriece, Böhm-Bawerk consideră că fiecare individ are propria sa preferinţă pentru prezent şi, deci, propriul său raport de schimb intertemporal. Raportul de schimb intertemporal, numit de către un alt strălucit reprezentant al școlii austriece, L. Acest schimb între capitalul bănesc actual şi capitalul bănesc viitor constituie esenţa procesului de creditare realizat în formă monetară nu în natură.

opțiunile ratei dobânzii caracteristicile lor încasări de numerar

Căci, după cum am arătat, rata dobânzii există chiar şi în absenţa pieţei creditului. Într-adevăr, cumpărarea de echipamente şi servicii productive pentru a fabrica bunuri de consum înseamnă transformarea unui capital existent în prezent în formă fizică mijloace de producţie în bunuri viitoare bunuri de consumproces care se realizează prin transformări fizice, chimice, biologice etc. Asimilarea ratei dobânzii cu costul creditului este chiar şi mai simplificatoare în cazul economiilor emergente în care procesul de interemediere financiară este slab dezvoltat, iar creditul bancar constituie principala sa formă, deoarece, în acest caz, formarea costului creditului se reduce la stabilirea unilaterală de către bănci a ratei dobânzii bancare active, pe care cei care solicită împrumuturi bancare nu pot decât să o accepte sau nu contractul de adeziune din drept.

opțiunile ratei dobânzii caracteristicile lor token poate

Structura ratelor dobânzii În economiile moderne există o pluralitate de rate ale dobânzilor. Toate aceste rate sunt diferenţiate în funcţie de pieţele de capital pe care se practică piaţa interbancară, piaţa creditului, bursele de valori, de fonduri sau de efecte, piaţa titlurilor de stat, europieţele etc.

Pentru același tip de instrumente de credit, între ratele aferente unor scadențe mai lungi și cele aferente unor scadențe mai scurte există o anumită legătură, însă aceasta nu este una de strictă proporționalitate. Teoretic, ratele pe termen lung sunt medii geometrice ale ratelor pe termen scurt observate pînă în momentul respectiv şi ale ratelor pe termen scurt anticipate pentru toate perioadele scurte viitoare cuprinse în perioada lungă considerată.

Meniu de navigare

Cu alte cuvinte, pluralitatea ratelor observate pe piață reflectă într-un mod neunivoc o anumită rată directoare, cum ar fi, de exemplu, rata dobânzii de politică monetară stabilită de către banca centrală. Şi, de fapt, majoritatea teoreticienilor utilizează acest procedeu reducţionist, deşi evaluările lor cu privire la dinamica mărimilor economice respective diferă în funcţie de modul de alegere a ratei directoare şi de modalităţile diferite în care analizează factorii care determină ratele dobânzii observate.

În orice caz, studiul structurii ratelor dobânzii rămâne la fel de interesant ca şi studiul structurii preţurilor relative. Desigur, un asemenea studiu nu spune nimic despre nivelul general al ratelor, iar pentru a fi cu adevărat semnificativ trebuie coroborat cu rezultatele analizei ratei directoare, însă acest studiu constituie un instrumentar — teoretic şi analitic — complementar, indispensabil pentru analiza factorilor determinanţi ai ratei dobânzii.

Până acum un an, în SUA și în celelalte țări dezvoltate, ratele dobânzilor reale au fost chiar negative.

Însă, tocmai din cauza acestor rate ale dobânzilor mici, care au predominat în ultimii ani în țările dezvoltate, unii economiști au considerat că lumea este pe cale să intre într-o eră de stagnare seculară, iar Fed opțiunile ratei dobânzii caracteristicile lor celelalte bănci centrale importante au început să majoreze ratele dobânzilor de politică monetară.

În consecință, ratele dobânzilor pe termen lung au crescut în majoritatea țărilor dezvoltate, precum și în țările europene cum se face cel mai bun bitcoin bitcoin nu fac parte din zona euro cca.

opțiunile ratei dobânzii caracteristicile lor tranzacționarea opțiunilor la bursă

În România, în ultima perioadă, ratele medii ale dobânzilor practicate de bănci la creditele noi au crescut la cca.

Corectate cu rata inflației așteptate de cca.

Ca urmare, profitabilitatea instituțiilor de credit s-a ameliorat, depășind media zonei euro. Este de notat că diferența substanțială dintre dobânzile bancare active și pasive constituie o trăsătură a sectorului bancar din majoritatea țărilor din regiune, în care gradul de intermediere financiară este redus, cererea de credite este mare, iar riscul de credit este superior celui din opțiunile ratei dobânzii caracteristicile lor dezvoltate. Creșterea ratelor reale este mai mult sau mai puțin problematică în funcție de cauzele care o determină.

Modificarea acesteia din urmă este produsă de schimbările intervenite în elementele fundamentale ale deciziilor de economisire și de investire. Pe de altă parte, îmbunătățirea perspectivelor de creștere economică și reducerea incertitudinii cu privire la viitor determină creșterea cererii de capital în vederea investițiilor și, deci, creșterea ratei dobânzii de echilibru.

Caracteristici

În România, în ultimul deceniu,  rata de investire a fost în medie cca. Într-o economie deschisă, la factorii interni se adaugă  fluxurile internaționale de capital în care este înserată țara respectivă: intrările de capital acționează în direcția reducerii ratei dobânzii, iar ieșirile, în direcția creșterii acesteia.

În România, fluxurile de capital internaționale sunt în prezent complet libere, ceea ce face ca intrările de capital din străinătate să poată constitui un important factor de reducere a ratei dobânzii de echilibru. În ultimul deceniu, aceste influxuri au fost în medie cca. Aceasta, deoarece ratele nominale nu pot fi oricât de mici din cauza pericolului ca ratele reale să devină negative.

Având în vedere factorii determinanți ai acestei rate de echilibru, amintiți anterior, în cazul României există două mari tipuri de soluții: 1 creșterea economisirii interne; și 2 atragerea de capital străin, inclusiv prin absorbția sporită de fonduri europene.

De asemenea, BNR a decis reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 0,75 la sută pe an, de la 1,00 la sută pe an, și a ratei dobânzii aferente facilității de creditare Lombard la 1,75 la sută pe an de la 2,00 la sută pe an, păstrând nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale băncilor. Practic, decizia BNR înseamnă pomparea de lichiditate în economie. Decizia de vineri este prima din acest an a BNR, după ce anul trecut avuseseră loc 3 reduceri ale nivelului dobânzii-cheie, cea mai recentă în august De ce sunt importante ratele dobânzilor de referință? Acestea sunt amplu utilizate la nivelul economiei Ratele dobânzilor de referință sunt utilizate pe larg de persoane fizice și organizații la nivelul întregului sistem economic.

Este adevărat însă că ambele tipuri de soluții sunt greu de aplicat în practică.

Interesantpublicații