Lucrați pe internet pentru persoanele cu dizabilități fără investiții, Opțiuni pentru a câștiga bani pe Internet fără investiții

De asemeni, puteţi contacta biroul Uniunii Europene din ţara dvs. Puteţi găsi mai multe informaţii aici: Site-ul web al Uniunii Europene oferă informaţii despre drepturile tuturor persoanelor din Europa. Vă putem sfătui cu privire la drepturile dvs. Ne puteţi trimite un e-mail la: info edf-feph. De asemenea, puteţi contacta membrii noştri.

Avem membri în aproape toate ţările europene. Noi reunim organizațiile reprezentative ale persoanelor cu handicap din întreaga Europă. Suntem conduși de persoane cu dizabilităţi şi familiile acestora.

  • Cum să faci rapid trei milioane
  • Găsiți cum să faceți bani
  • Studii: probleme ale persoanelor cu dizabilități.

Introducere Această broșură prezintă drepturile dvs. Vă va ajuta să înțelegeți modul în care lucrați pe internet pentru persoanele cu dizabilități fără investiții UE partea 1istoria și evoluția drepturilor persoanelor cu handicap în UE partea a 2-a și drepturile pe care le aveți în temeiul legislației UE părțile 3 și 4.

Într-o situație în care drepturile vă sunt încălcate sau doriți mai multe informații, broșura oferă o listă a agențiilor la care vă puteți adresa partea 5. În sfârșit, aceasta explică și provocările care persistă pentru persoanele cu dizabilități partea 6. Forumul european pentru persoanele cu dizabilități EDF a fost creat înpentru a se asigura că persoanele cu handicap au un cuvânt de spus în ceea ce privește deciziile la nivel european și internațional.

În colaborare cu organizațiile membre, EDF apără drepturile persoanelor cu handicap din întreaga Europă. Acesta promovează includerea persoanelor cu dizabilități în Europa.

lucrați pe internet pentru persoanele cu dizabilități fără investiții

EDF susține că toți oamenii ar trebui să aibă dreptul de a fi tratați în mod egal, să aibă aceleași oportunități în viață, să facă alegeri, să participe la viața comunității și să aleagă unde și cu cine doresc să trăiască.

Această broșură reprezintă o contribuție la celebrarea celei de-a a aniversări a EDF și prezintă progresele realizate în ceea ce privește legislația și politica UE relevante pentru persoanele cu dizabilități, prin compararea situației înainte și dupăanul în care a fost fondat EDF. Partea 1 Ce este Uniunea Europeană? Ca cetățean european sau persoană care locuiește într-o țară a UE, aveți dreptul să știți cum se fac legile și politicile UE. Dar ce este UE? Ce decizii poate lua?

Cum ia UE aceste decizii? Consiliul European este instituția UE care definește orientarea politică generală și prioritățile Uniunii Europene. Se compune din șefii de stat sau de guvern ai statelor membre, președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene.

Comisia Europeană este brațul executiv al UE. Conducerea politică este asigurată de o echipă de 28 de comisari câte una din fiecare țară UE — condusă de președintele Comisiei.

Funcționarea zilnică a afacerilor Comisiei se desfășoară de către personalul său, organizat în departamente cunoscute sub denumirea de DG-uri, fiecare responsabil pentru un anumit domeniu de politică. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene sunt responsabile pentru adoptarea legislației și luarea deciziilor politice, pe baza propunerilor Comisiei Europene.

Parlamentul European este compus din politicieni din fiecare stat membru, numiți Membrii Parlamentului European deputați.

Ghid de referință – ,,Drepturile dumneavoastră în UE

Ei sunt aleși direct de alegătorii din UE la fiecare 5 ani. Membrii Parlamentului pot adresa Comisiei întrebări pentru a influența aspectele politice. Activitatea Parlamentului cuprinde două etape principale: 1. Comitetele — unde grupuri mai mici de deputați europeni discută aspecte specifice și pregătesc legislația; 2. Ședințe plenare — reuniuni ale tuturor deputaților în scopul a da un vot final cu privire la propunerea de legislație și la amendamentele propuse.

Intergrupul pentru problematica persoanelor cu dizabilități din cadrul Parlamentului European este o grupare informală a membrilor Parlamentului European deputați din toate naționalitățile și din majoritatea partidelor politice, care sunt interesate să promoveze politica în materie de handicap, atât în cadrul Parlamentului European, cât și la nivel național. Consiliul Uniunii Europene coordonează politicile statelor membre în domenii specifice, cum ar fi ocuparea forței de muncă, educația, politicile economice și fiscale.

Acesta este compus din miniștrii guvernului, din fiecare țară UE, în funcție de domeniul de politică în discuție. Statele membre ale UE împărtășesc președinția, care se rotește la fiecare 6 luni. De exemplu, în prima jumătate a anuluiBulgaria a deținut președinția, urmată de Austria, în perioada iulie-decembrieRomânia din ianuarie până în iunieiar Finlanda din iulie până în decembrie Dacă doriți să știți când țara dvs.

Studii: probleme ale persoanelor cu dizabilități. Provocări cheie pentru copiii cu nevoi speciale

Există, de asemenea, mai multe comitete care oferă consiliere politică la nivelul UE. Este compus din primari, consilieri locali și alți reprezentanți ai autorităților locale. Însă, din proprie inițiativă, CESE poate, de asemenea, să emită declarații privind anumite aspecte. Ele sunt numite avize. Când poate UE să ia decizii? Uniunea Europeană se bazează pe statul de drept. Fiecare acțiune a UE se întemeiază pe tratate care au fost aprobate în mod voluntar și democratic de către toate statele membre.

lucrați pe internet pentru persoanele cu dizabilități fără investiții

Tratatele stabilesc obiectivele Uniunii Europene, regulile instituțiilor UE, modul în care sunt luate deciziile și relațiile dintre UE și statele membre. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul online al tratatelor UE. Tratatele explică în ce domenii politice UE poate adopta legi și care domenii politice rămân responsabilitatea statelor membre. Pentru un număr limitat de domenii politice, UE are puterea exclusivă de a elabora legi piața internă, uniunea monetară etc.

lucrați pe internet pentru persoanele cu dizabilități fără investiții

Pentru majoritatea domeniilor politice, UE împărtășește această lucrați pe internet pentru persoanele cu dizabilități fără investiții de a lua decizii împreună cu statele membre politică socială, protecție a consumatorilor, transport, etc. Într-o a treia categorie, UE poate sprijini acțiunile și inițiativele statelor membre numai prin finanțare, cercetare și schimb de bune practici turism, educație, cultură etc.

Cum sunt luate deciziile UE? Comisia Europeană propune noi inițiative ale legislației și politicii UE. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene revizuiesc aceste propuneri și pot propune modificări aduse textului, numite amendamente.

Odată ce se ajunge la un acord, propunerea este adoptată aprobată atât de Parlamentul European, cât și de Consiliul Uniunii Europene. Statele membre și Comisia aplică apoi deciziile luate. Tipuri de legi La nivelul Uniunii Europene, există diferite tipuri de legi și acțiuni legale. Regulamentele devin automat drept național. De exemplu, Regulamentul cu privire la drepturile persoanelor cu handicap de a călători cu avionul trebuie să fie aplicat în toate țările Uniunii Europene în același mod în care este scris.

De exemplu, Comunicarea Comisiei Europene privind Strategia europeană pentru persoanele cu handicap: Un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere stabilește poziția și obiectivele pe termen lung ale UE în ceea ce privește handicapul.

Partea 2 Înainte și după un punct de cotitură pentru drepturile persoanelor cu dizabilități în Europa Comisia Europeană a adoptat un program european de acțiune, cunoscut ca Helios II, în perioada Spre deosebire de predecesorii săi, Helios 0 și Helios I, acest program a avut o modalitate stabilită, formală, de consultare lucrați pe internet pentru persoanele cu dizabilități fără investiții persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor lor reprezentative.

Acestea au fost selectate de Comisia Europeană.

Ce se poate găti din calmar: rapid și gustos

Organismul a sprijinit stabilirea priorităților programului și coordonarea programului. Totuși, acest organism a fost limitat în activitatea și funcționarea sa.

Organizațiile persoanelor cu handicap din Europa și-au dat apoi seama de importanța creării unei organizații independente. Prin urmare, în anula fost creat Forumul european al dizabilității. Anul a marcat un important punct de cotitură în politica europeană privind persoanele cu handicap.

Completarea formularului - Ajutor de somaj simplificat - Arbeitslosengeld II

Pentru prima dată, UE a convenit că tratatele ar trebui să facă referire la dizabilitate. La adoptarea Tratatului de la Amsterdam, UE a primit puterea de a combate discriminarea bazată pe dizabilitate, printre alte motive de discriminare, cum ar fi sexul, originea rasială sau etnică, religia sau convingerile, vârsta sau orientarea sexuală.

Partea 3 Cadrul UE privind drepturile persoanelor cu handicap În dezvoltarea inițiativelor UE privind drepturile persoanelor cu dizabilități este important să se țină cont de aceste cadre juridice și de politici generale: Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap CRPD este un tratat internațional referitor la drepturile omului, care precizează că toate persoanele cu dizabilități trebuie să se bucure de toate drepturile omului și de libertățile fundamentale.

lucrați pe internet pentru persoanele cu dizabilități fără investiții

Această specifică faptul că toate persoanele cu dizabilități au dreptul de a participa la viața civilă, politică, economică, socială și culturală a comunității, la fel ca oricine altcineva. Convenția spune ce trebuie să facă autoritățile publice și private pentru a asigura și a promova respectarea deplină a acestor drepturi de către toate persoanele cu handicap. CRPD a fost adoptată în de Organizația Națiunilor Unite și a devenit tratatul privind drepturile omului cel mai rapid ratificat. Convenția a fost, de asemenea, primul tratat internațional privind drepturile omului ratificat nu numai de țări, ci și de o organizație regională — Uniunea Europeană.

Toate statele membre ale UE și Uniunea Europeană au ratificat acest cadru juridic important. Prin participarea la Convenție, UE se angajează să pună în aplicare și să promoveze realizarea deplină a tuturor drepturilor omului pentru toate persoanele cu handicap, prin adoptarea de noi instrumente politice legislație, politici și programe și revizuirea politicilor existente, pentru a se asigura că respectă drepturile persoanelor cu dizabilități.

Senkevich G.

Carta este obligatorie din punct de vedere juridic în UE. Aceasta înseamnă că toate instituțiile și organismele UE, inclusiv guvernele naționale, trebuie să respecte drepturile care figurează în Cartă, atunci când elaborează legislația și politica UE.

La nivel național, factorii de decizie ar trebui să respecte Carta în momentul implementării legislației UE. De asemenea, interzice orice discriminare pe bază de handicap articolul Strategiile europene pentru personele cu dizabilități Comisia Europeană a adoptat diverse strategii legate de politica privind persoanele cu dizabilități, inclusiv o listă de acțiuni concrete și un program cu privire la promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Strategia europeană pentru persoanele cu handicap a fost adoptată în și a pus bazele viitoarei legi și inițiative politice privind dizabilitatea.

lucrați pe internet pentru persoanele cu dizabilități fără investiții

Această primă strategie vizează identificarea și înlăturarea tuturor barierelor în calea egalității de șanse și realizarea participării depline a persoanelor cu dizabilități în toate aspectele vieții. ÎnPlanul de acțiune european pentru persoanele cu dizabilități a fost adoptat ca urmare a Strategiei din Pentru a contribui la punerea în aplicare a CRPD, Comisia a adoptat Strategia europeană pentru persoanele cu handicapcare se concentrează pe eliminarea barierelor în opt domenii principale: accesibilitate, participare, egalitate, ocuparea forței de muncă, educație și formare profesională, protecție socială, sănătate și acțiune externă.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul Comisiei Europene. Fondurile structurale și de investiții europene UE oferă finanțare pentru o gamă largă de proiecte și programe care acoperă domenii precum dezvoltarea regională și urbană, ocuparea forței de muncă și incluziunea socială, agricultura și dezvoltarea rurală, politicile maritime și de pescuit, cercetarea și inovarea și ajutorul umanitar.

Pentruaceste fonduri vizează, printre altele, îmbunătățirea accesibilității, combaterea sărăciei și excluziunea socială, precum și sporirea oportunităților de educație și de angajare pentru persoanele cu dizabilități în UE.

Regulamentul comun al ESIF prevede că, atunci când se utilizează banii UE, statele membre ale UE nu pot face discriminări împotriva persoanelor cu tranzacționarea zilnică pe știri și ar trebui să asigure accesibilitatea.

lucrați pe internet pentru persoanele cu dizabilități fără investiții

Aceste două condiții non-discriminare și accesibilitate trebuie să fie îndeplinite în ceea ce privește pregătirea și implementarea fondurilor.

Organizațiile reprezentative ale persoanelor cu handicap trebuie consultate, implicate și trebuie să primească sprijin. În plus, trebuie urmate mai multe reguli atunci când se utilizează bani provenind din fonduri UE specifice, cum ar fi Fondul Social European, Dezvoltarea Regională Europeană etc. Aceste norme promovează drepturile persoanelor cu dizabilități și includ o interdicție privind utilizarea acestor fonduri pentru a finanța îngrijirea instituțională.

Cronologie: Datele cheie — Forumul European al Dizabilității a fost creat.

Interesantpublicații