Metode de calcul al prețului opțiunii

În anexă se va utiliza următoarea clasificare a metodelor: Metode A: metodele optime; Metode B: metodele care pot fi utilizate dacă nu se poate aplica una din metodele A; Metode C: metodele care nu se aplică. Se aplică atunci când un produs tip este definit în detaliu de obicei pe baza unor produse anterioare realeapoi prețul elementelor sale constitutive este reevaluat în perioade succesive.

De exemplu, în domeniul construcțiilor, se poate defini o casă familială tipică, iar apoi se poate reevalua prețul tuturor elementelor sale constitutive cum ar fi acoperișul, fundația sau bucătăriaîn perioade succesive. În ceea ce privește serviciile către întreprinderi, se poate utiliza un contract standard sau generic. Principalele criterii pentru utilizarea acestei metode sunt următoarele: — actualizarea periodică a produselor tip folosite; — caracterul reprezentativ al produselor tip; — utilizarea prețurilor facturate efectiv, ținând cont de marja de profit a producătorilor și de eventualele reduceri de preț oferite clienților; — formularea produsului tip în funcție de ieșiri, nu de intrări.

Alegerea metodei de stabilire a prețurilor. Formarea costului produselor, regulile pentru schimbarea acestuia. Luând în considerare măsurile reglementărilor de stat în domeniul stabilirii prețurilor.

Descompunerea prețului. Un produs real este descompus într-un număr de elemente sau componente cheie pentru a se stabili prețul acestora apoi, în perioade succesive, se examinează proiecte individuale și se compară elementele cheie.

Este esențial ca elementele să poată fi identificate separat, caracteristicile lor și impactul asupra performanței finale a produsului să poată fi cuantificate, iar prețurile să fie disponibile în diferite perioade. Onorarii și tarife orare. În anumite cazuri, plata se poate face în funcție de numărul de ore lucrate de exemplu, în cazul unui avocatși nu de produsul furnizat.

În astfel de cazuri, onorariul prețul facturat pe oră poate fi utilizat ca indicator de preț. Opțiunea krupenich mod analog, tarifele orare pot fi calculate împărțind cifra de afaceri totală la numărul de ore lucrate. Metoda onorariilor și tarifelor orare diferă de metodele bazate pe intrări care utilizează indici ai ratei de salarizare prin faptul că excedentul din exploatare și alte intrări, inclusiv remunerația salariaților, sunt incluse în cifra de afaceri.

În ambele metode, totuși, variațiile în volumul de lucru efectuat pe oră se reflectă ca variații de preț, și nu ca variații de productivitate.

iqoption de formare a opțiunilor binare

Metoda tarifelor orare se aplică cel mai bine la un nivel foarte detaliat, prin definirea cât mai amănunțită a produselor și făcând distincție între diferitele tipuri de muncă. Stabilirea de prețuri reprezentative. În aceste metode, în special în domeniul serviciilor prestate către întreprinderi, societățile producătoare sunt invitate să selecționeze unele din produsele lor pe care le consideră reprezentative pentru toată producția.

Prețurile obținute pentru aceste produse, precum și caracteristicile produselor, sunt urmărite în timp, pentru a se depista dacă apar modificări ale calității. În secțiunea D a CPA — Echipamente mari Principalele produse incluse aici sunt nave, aeronave, trenuri, stații de foraj și utilaje pentru industrii specializate.

Cum se calculează prețul pe unitate pentru produsele existente în catalogul de produse

Metodele bazate integral pe măsurarea intrărilor, care utilizează indicatori cantitativi neajustați sau sunt bazate pe măsuri ale valorii unitare sunt considerate metode C. Metodele bazate pe stabilirea prețului produselor tip sau pe individualizarea prețului sunt considerate metode A, dacă sunt îndeplinite criteriile menționate în secțiunea 2 din prezenta anexă. Se pot utiliza două metode alternative: — utilizarea prețurilor internaționale poate fi o metodă B, dacă prețurile pot fi considerate reprezentative pentru producția internă a statelor membre la nivelul cel mai detaliat al produsului și fluxurile de schimburi comerciale transfrontaliere ale statului membru; piețele trebuie să fie competitive, datele corect stratificate și ponderate, trebuie aplicată o metodă adecvată de ajustare la fluctuațiile cursului de schimb, iar datele din comerțul exterior trebuie să includă echipamentele second-hand; — utilizarea metodelor specifice și solide de ajustare a calității poate să corespundă unor metode A sau B, în funcție de gradul de conformitate a domeniului de activitate, deși în mod ideal acestea ar trebui utilizate în combinație cu defalcarea activelor principale în elementele lor constitutive.

Pentru nave, metoda A ar fi stabilirea prețului produselor tip, cu condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute în secțiunea 2 din prezenta anexă.

cum să economisiți bani în bancă

Pentru stații de foraj, metoda A este cea a descompunerii prețului, pentru identificarea elementelor modulare ale stației, cu condiția ca elementele să facă obiectul unor ajustări ale calității. Determinarea prețului componentelor, cu ajustări pentru marjele de profit și productivitatea muncii, este considerată o metodă B, la fel și utilizarea unui indice internațional pentru anumite tipuri de nave — ooo deca trading dimensiuni mari și cu construcție modulară — care prezintă aceleași caracteristici ca și stațiile de foraj.

cum și unde poate câștiga un student

Pentru aeronave, metodele utilizate trebuie să fie bazate pe o stratificare riguroasă a domeniului hyips și binare activitate, să ia în considerare fluxurile complexe aferente proiectelor cooperative și trebuie să prevadă ajustări pentru fluctuații ale cursului de schimb, dacă prețurile sunt exprimate în dolari S.

Metodele A în acest caz sunt stabilirea prețului produselor tip și descompunerea prețului, ambele trebuind să beneficieze de preponderența clienților comerciali pe piața aeronavelor.

Pentru utilajele cu destinații speciale, metodele A sunt principii de stabilire a prețului produselor tip și descompunere a prețului, însă se pot folosi direct metode adecvate de ajustare a calității, dacă utilajele nu se pretează la metoda descompunerii. CPA Metodele B constau în utilizarea unor IPP mai puțin adecvați, de exemplu printr-o procedură de ajustare a calității cu un grad mai mic de adecvare.

O altă metodă B posibilă o reprezintă utilizarea informațiilor indicelui american de preț hedonic pentru computere, cu condiția de a se demonstra că acesta este suficient de reprezentativ pentru prețurile naționale.

Opțiunea cea mai adecvată în acest caz constă în utilizarea prețurilor americane aferente caracteristicilor computerelor pentru a explicita ajustarea calității la datele colectate la nivel național. Este necesar să se aplice un mecanism corespunzător de metode de calcul al prețului opțiunii în calcul a variațiilor generale ale prețurilor sau ale cursurilor de schimb.

Metodele de substituție, cum ar fi utilizarea indicilor de preț de la alte produse electronice, trebuie clasificate ca metode C. De asemenea, metodele bazate pe valori unitare sunt metode Metode de calcul al prețului opțiunii.

Utilizarea unui indice de preț care nu ține cont de variațiile de calitate constituie, de asemenea, o metodă C. CPA 45 — Lucrări de construcții Utilizarea indicilor de intrări pentru a obține deflația producției este considerată metodă C. Metodele volumice de exemplu, măsurarea metrilor cubi de construcție sau numărul de autorizații de construcție emise sunt, de asemenea, considerate metode C. Pentru construcții civile: În general, metode de calcul al prețului opțiunii de calcul al prețului opțiunii proiecte sunt unice și de mari dimensiuni.

Principiile prevăzute în secțiunea 3. Colectarea de prețuri detaliate în cadrul controlului administrativ al contractelor de lucrări publice poate fi considerată o metodă B, dacă datele sunt reprezentative.

Pentru reparații și întreținere: O metodă B constă în colectarea datelor privind tarifele orare sau ofertele contractanților pentru lucrări tipice și utilizarea acestora ca indicatori de preț. CPA 64 — Servicii de poștă și telecomunicații 3. Servicii poștale și de curierat Utilizarea unor IPP corespunzători și reprezentativi, care țin cont de variațiile de calitate, este considerată metodă A. Pentru a fi considerați corespunzători și reprezentativi, IPP trebuie să acopere gama integrală a serviciilor furnizate și să ia în considerare orice reduceri.

IPP care nu acoperă gama integrală a serviciilor sau nu iau în considerare variațiile de calitate constituie o metodă B. Indicii valorii unitare IVU pentru produse cu adevărat omogene reprezintă, de asemenea, o metodă B. Utilizarea indicilor prețurilor de consum IPC detaliați pentru a obține deflația produselor, altele decât cele consumate de gospodării, poate fi considerată metodă B, dacă se poate demonstra că evoluția prețurilor este similară pentru gospodării și pentru întreprinderi.

Utilizarea unor IPC detaliați pentru achizițiile făcute de întreprinderi, dacă se are în vedere faptul că întreprinderile beneficiază de reduceri sau achiziționează o gamă diferită de produse comparativ cu gospodăriile, este o metodă C. Servicii de telecomunicații Deflația producției prin IPP ajustați în funcție de calitate este o metodă A.

Utilizarea unor IPP a căror acoperire nu corespunde exact produselor sau care nu sunt ajustați în funcție de calitate reprezintă o metodă B. Utilizarea indicilor de valoare unitară IVU pentru produsele cu adevărat omogene constituie, de asemenea, o metodă B, la fel și utilizarea indicatorilor de volum care reflectă gama completă a produselor.

Utilizarea unor IPC detaliați pentru a obține deflația produselor, altele decât cele consumate de gospodării, poate fi considerată metodă B, dacă se poate demonstra faptul că evoluția prețurilor este similară pentru gospodării și pentru întreprinderi.

Utilizarea unor IPC detaliați pentru achiziții făcute de întreprinderi, având în vedere că întreprinderile beneficiază de reduceri sau cumpără o gamă diferită de produse comparativ cu gospodăriile, este o metodă C. CPA 65 — Servicii de intermediere financiară, cu excepția serviciilor de asigurare și a fondurilor de pensii 3. Până în prezent, există în mod fundamental două abordări pe lângă metodele bazate pe intrări pentru a supune deflației SIFMI, ambele putând fi considerate metode B.

În primul rând ar putea fi dezvoltată o metodă privind indicatorii detaliați de producție. Printre indicatorii posibili figurează numărul de conturi bancare, numărul și valoarea creditelor și depozitelor, numărul de cecuri procesate etc. Totuși, există diferențe considerabile între piața întreprinderilor și piața consumatorilor, care trebuie reflectate prin indicatori de producție diferiți pentru cele două piețe.

Valoarea SIFMI trebuie clasificată în funcție de diferitele activități, în vederea obținerii ponderilor necesare pentru agregarea indicatorilor de producție.

Calculul prețurilor atunci când lista de prețuri este obligatorie versus opțională

Cea de-a doua metodă constă în aplicarea unor marje de dobânzi ale perioadei de referință aferente creditelor și depozitelor la creditele și depozitele în derulare reevaluate cu ajutorul unui metode de calcul al prețului opțiunii general de prețuri, cum ar fi factorul de deflație implicit a prețurilor pentru cererea internă finalăpentru a obține prețurile corespunzând perioadei de referință, conform procedurii descrise în Regulamentul CE nr.

Această metodă nu explică variațiile de calitate ale serviciului efectiv furnizat. Este necesar să se supună deflației creditele și depozitele în derulare printr-un indice general de prețuri, pentru a elimina influența variațiilor de preț asupra acestora.

Indicii de prețuri care pot fi considerați acceptabili în acest sens sunt, în ordinea preferinței: factorul de deflație a PIB, factorul de deflație a cererii finale interne și IPC global. Intermediere financiară în afara SIFMI Dacă există prețuri distincte pentru serviciile facturate, deflația cu ajutorul unui indice de preț de producție, ajustat în funcție de calitate, al unui set reprezentativ de asemenea servicii, este o metodă A.

Pentru a fi considerați reprezentativi, indicii de prețuri trebuie să acopere o parte semnificativă din gama serviciilor metode de calcul al prețului opțiunii. Dacă activitățile sunt foarte eterogene de exemplu, băncile care lucrează cu persoane fizice, băncile comerciale și casele de economii funcționează după principii foarte diferitesetul de servicii trebuie selecționat pentru fiecare sector al pieței, pentru a fi considerat reprezentativ.

Dacă nu se iau în calcul aceste diferențe se consideră că metoda este de tip B. Se poate include prețul unui ansamblu de produse dacă acestea conțin servicii similare pe întreaga piață. Metode de calcul al prețului opțiunii caz contrar, se poate utiliza o metodă hedonică sau de stabilire a prețului produselor tip, în vederea comparării prețului acestor seturi.

Utilizarea indicatorilor de volum detaliați, care reflectă producția în mod corespunzător, este o metodă B. Pentru comisioanele ad valorem se pot elabora indici de preț care reflectă atât variația ratei procentuale aplicate, cât și variația valorii activului de bază acțiuni sau fluxuri la care se aplică această rată procentuală.

Navigation menu

În acest caz este o metodă A. Utilizarea indicatorilor de volum care reflectă producția în mod corespunzător constituie o metodă B. Sunt prezentate mai jos câteva exemple de indicatori de volum corespunzători pentru diferite produse: — pentru transferul de fonduri plăți etc. Atunci când se poate separa comisionul de administrare de SIFMI, o metodă A ar consta în utilizarea indicilor de preț corespunzători pentru a obține deflația comisionului de administrare.

Totuși, utilizarea indicilor de preț de producție pentru a obține deflația producției globale a leasing-ului trebuie considerată o metodă C, deoarece ea nu măsoară în mod corect producția SIFMI.

primii bitcoini

Valoarea creditelor nerambursate, care au făcut obiectul deflației printr-un indice general al prețurilor conform descrierii din secțiunea 3. Variația de calitate este aici legată de calitatea serviciului de leasing financiar furnizat, și nu de o îmbunătățire a calității activului de bază.

Prețurile de producție sau indicatorii de volum care reflectă o gamă limitată de produse sau servicii financiare, metodele bazate pe intrări sau utilizarea unui indice general de prețuri sunt metode C. CPA 66 — Servicii de asigurare și fonduri de pensii, cu excepția serviciilor de asigurare socială obligatorie Se pare că este imposibil să se pună în aplicare un sistem de deflație a producției serviciilor de asigurări, pe baza statisticilor de preț de producție.

Principalul motiv îl reprezintă faptul că nu există preț sau cantitate direct observabile, care să fie cu adevărat reprezentative pentru producție. Prin urmare, nu se poate defini nici o metodă A. O metodă care utilizează indicatori de volum, bazată pe metode de calcul al prețului opțiunii detaliați, cum ar fi achiziționarea și administrarea polițelor și gestionarea cererilor de despăgubire, este o metodă B.

O astfel de metodă denumită uneori metoda serviciului metode de calcul al prețului opțiunii necesită indicatori la un nivel foarte detaliat, care țin cont de variațiile gamei de produse. Utilizarea provizioanelor ajustate cu suma despăgubirilor, reduse printr-un indice general de preț conform descrierii din secțiunea 3.

Pentru asigurările generale, numărul de polițe, metode de calcul al prețului opțiunii în funcție de produs locuință, autovehicul, responsabilitate civilă etc. Pentru asigurările de viață și fondurile de pensii, aceste metode sunt metode C. CPA 67 — Servicii auxiliare intermedierii financiare În cazul comisioanelor fixe, unde există prețuri distincte pentru un serviciu facturat, deflația producției la prețuri curente cu ajutorul unui IPP este o metodă A, dacă se iau în calcul variațiile de calitate, și o metodă B în caz contrar.

Pentru serviciile plătite prin comisioane ad valorem, utilizarea indicatorilor de volum este o metodă B. Indicatorii pot să includă numărul de tranzacții, clasificate în funcție de clase valorice, sau valorile reduse ale tranzacțiilor. Pentru servicii auxiliare asigurărilor, indicatorii de volum bazați pe numărul de polițe de asigurare, după tip sau după prima brută, redusă cu un indice de preț al primelor brute, este o metodă B.

CPA 70 — Servicii imobiliare Pentru serviciile pe bază de comision, unde comisionul reprezintă un procent din prețul imobilului, un indice de preț adecvat trebuie să asocieze variațiile procentului comisionului cu variațiile prețurilor imobilului.

Aceasta reprezintă o metodă A. În loc să se ia în calcul prețurile reale se poate solicita agenților imobiliari să indice prețul de vânzare al unei locuințe standard, de exemplu. Această metodă de stabilire a prețului produsului tip poate să fie, de asemenea, considerată metodă A, cu condiția îndeplinirii criteriilor prevăzute în secțiunea 2 din prezenta anexă.

Obiectivele prețurilor

Metodele de substituție metodele B ar consta în utilizarea unui indice de preț al investițiilor în locuințe noi sau a unui indice bazat pe valorile imobilelor prețul locuințelor. Mai puțin satisfăcătoare, însă tot metode B, sunt cele care constau în utilizarea numărului de locuințe vândute sau a numărului de tranzacții notariale, dacă acestea sunt clasificate în funcție de tipuri de locuințe de exemplu, după dimensiuni. În ceea ce privește închirierea imobilelor de locuit, de obicei informațiile referitoare la IPC sunt disponibile; aceasta constituie o metodă A.

Pentru închirierea imobilelor nerezidențiale, utilizarea IPP, de exemplu pe baza chiriilor pe metru pătrat m2 de birou, este o metodă A, cu condiția să existe suficiente detalii disponibile cu privire la diferitele tipuri de imobile și la calitatea acestora. Ca soluție alternativă, utilizarea indicatorilor de volum referitori la totalul imobilelor rezidențiale sau nerezidențiale ar putea constitui o metodă B.

Ar putea fi necesar, în acest caz, să se ajusteze datele pentru a ține cont de evoluția raportului dintre locuințe închiriate și locuințe ocupate de proprietari.

Valuation of options - Wikipedia

Substituirea variațiilor de preț ale imobilelor nerezidențiale prin IPC al imobilelor rezidențiale este o metodă C, mai puțin dacă se poate demonstra că se bazează pe un argument realist. CPA 71 — Servicii de închiriere a utilajelor și echipamentelor fără operator și a bunurilor personale și de uz casnic O metodă A pentru aceste servicii o constituie colectarea prețurilor efective de închiriere.

Intrinsic value[ edit ] The intrinsic value is the difference between the underlying spot price and the strike price, to the extent that this is in favor of the option holder. For a call optionthe option is in-the-money if the underlying spot price is higher than the strike price; then the intrinsic value is the underlying price minus the strike price. For a put optionthe option is in-the-money if the strike price is higher than the underlying spot price; then the intrinsic value is the strike price minus the underlying spot price. Otherwise the intrinsic value is zero.

Pentru servicii furnizate pe bază de contract, este necesar să se controleze variațiile de calitate în timp. De remarcat faptul că variațiile în calitatea bunului închiriat nu numai a serviciului de închiriere trebuie să se reflecte, de asemenea, în volumul serviciilor de închiriere.

În ceea ce privește serviciile unice, utilizarea prețurilor produselor tip, dacă sunt îndeplinite criteriile specificate în secțiunea 2 din prezenta anexă este, de asemenea, o metodă A.

În privința serviciilor furnizate numai gospodăriilor, există frecvent informații disponibile referitoare la IPC, utilizarea în acest caz a unui IPC, ajustat la prețurile de bază, fiind o metodă A pentru a obține deflația producției.

profit din opțiuni

În cazurile în care serviciile sunt furnizate atât către întreprinderi, cât și către gospodării, utilizarea unui IPC pentru a reduce producția este o metodă B. Dacă nu există preț observabil al serviciului de închiriere, indicele de preț al produsului real poate fi considerat metodă B. O procedură adecvată de ajustare a calității de exemplu, bazată pe hedonistică este esențială.

Utilizarea unor IPP mai puțin adecvați constituie metode B. De asemenea, utilizarea indicelui american pentru pachetele software, ajustat pentru a lua în calcul fluctuațiile cursului de schimb sau diferitele variații generale de preț, constituie o metodă B. Trebuie să se ia în considerare, totuși, datele diferite de introducere pe piață a noilor programe de calculator în S. Utilizarea unui IPC pentru pachete software este o metodă C pentru deflația producției.

Pentru servicii personalizate consultanță în hardware și softwareo abordare bazată pe stabilirea prețurilor reprezentative a se vedea secțiunea 2 poate fi luată în considerare și are potențialul de a constitui o metodă A. O altă metodă A ar putea fi o abordare bazată pe prețul produselor tip, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în secțiunea 2. Rezultatul metodei produselor tip poate fi, de asemenea, utilizat ca substitut pentru prețul programelor de calculator produse pe cont propriu metodă Bdacă se poate demonstra faptul că aceste programe ar fi putut fi produse și de o societate exterioară.

Pentru închirierea cu ziua a serviciilor oferite de programatori, metoda onorariilor poate fi utilizată ca metodă B. Având în vedere diferitele ritmuri de schimbare a calității, utilizarea unui indice referitor la hardware pentru deflația producției de software este o metodă C. Pentru producția de piață, onorariile sau tarifele orare a se vedea secțiunea 2 sunt metode B.

Sectorul necomercial al cercetării și dezvoltării metode de calcul al prețului opțiunii reprezintă serviciile colective a se vedea ESA 95, punctul 3. A se vedea secțiunea 3. CPA 74 — Alte servicii prestate în special către întreprinderi 3. Un indice care corespunde acestor tarife poate fi considerat metodă A.

Interesantpublicații