Opțiuni produse, optiuni la produse

Summer Cart Ajutor: Creare opţiuni produse

opțiuni produse

La opțiuni produse ianuarieComisia Europeană a adoptat un nou set de măsuri pentru punerea în aplicare a planului de acțiune pentru economia circulară, inclusiv o opțiuni produse și un document de lucru însoțitor al serviciilor Comisiei cu privire la punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind economia circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile COM și SWD Scopul acestei comunicări este de a promova o dezbatere amplă la nivelul Uniunii privind modul în care pot fi abordate principalele elemente identificate la interfața dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile.

Comunicarea pornește de la ideea că reciclarea și reutilizarea pot fi îngreunate de prezența opțiuni produse substanțe chimice.

opțiuni produse

Aceasta analizează patru aspecte critice identificate în modul în care interacționează legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile și cum acestea îngreunează dezvoltarea economiei circulare: insuficiența informațiilor privind substanțele care prezintă motive de îngrijorare în produse și în deșeuri; prezența substanțelor care prezintă motive de îngrijorare în materialele reciclate; incertitudinile privind modul în care materialele pot înceta să fie opțiuni produse deșeuri și dificultățile în ceea ce privește aplicarea metodologiilor UE de clasificare a deșeurilor, care au un impact asupra posibilității de reciclare a materialelor materii prime secundare.

Comunicarea urmărește să promoveze discuțiile legate de modul în care pot fi abordate aceste aspecte. Întrucât este incontestabil faptul că este nevoie de acțiuni urgente pentru a soluționa aceste probleme de interfață: — Care este poziția Consiliului față de întrebările adresate și opțiunile de politică prezentate de Comisie în legătură cu cele patru aspecte critice identificate în privința modului în care interacționează legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile?

opțiuni produse

Limba originală a întrebării:  EN Ultima actualizare: 14 iunie

Interesantpublicații