Tranzacționare m

tranzactionare in - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Data și ora cererii de admitere la tranzacționare în locul de tranzacționare. Date and time of the request for admission to trading on the trading venue.

Binance Futures

Prin urmare, domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui să includă instrumente financiare pentru care a fost depusă cererea de admitere la tranzacționare în cadrul unui MTF. The scope of this Regulation should therefore include financial instruments for which an application for admission to trading on an MTF has been made. Noile serii sunt introduse la tranzactionare in ziua lucratoare urmatoare datei expirarii scadentei anterioare. The new series are listed to trading in the subsequent working day to the expiration of the preceding settlement date.

tranzacționare m

De asemenea, de tranzacționare în mașini și dispozitive auxiliare de pre-deținute. Also, trading in pre-owned machines and auxiliaries.

tranzacționare m

Sau veți termina de tranzacționare în cariera ta pentru acest minunat vărsat. Or you'll end up tranzacționare m in your career for this lovely shed. Sunt Namin, un dealer de antichități, de tranzacționare în cazuri rare armeană I am Namin, an antiquities dealer, trading in rare Armenian Îmi pare rău domnul Miller, dar tranzacționare în toate schimburile a fost oprită.

Actiuni Med Life S.A. (M)

I'm sorry Mr. Miller but trading in all exchanges has been halted. Stai acuzat de trădarea colegii tai cetateni, de tranzacționare în democrația noastră pentru un stat polițienesc, și ne-am luat mari eforturi pentru a va oferi un proces echitabil.

Demo Introducere în Analiza Tehnică Ce este analiza tehnică?

You stand accused of betraying your fellow citizens, of trading in our democracy for a police state, and we've taken great pains to give you a fair trial. Pentru societățile ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în locuri de tranzacționare din UE ar trebui introdus un model pe două niveluri care să asigure o mai mare transparență a pozițiilor scurte nete semnificative pe acțiuni, la nivelul corespunzător.

Traducere "tranzactionare in" în engleză

For shares admitted to trading on a trading venue in the Union, a two-tier model should be introduced that provides for greater transparency of significant net short positions in shares at the appropriate level. The turnover of a share on a trading venue shall be deemed to be zero where the share is no longer admitted to trading on that trading venue even if the share was admitted to tranzacționare m on the trading venue during the relevant calculation period.

Fiecare clasă de active are anumite ore de tranzacționare în care participanții de pe piață sunt libere comerciale. Each asset class has specific trading hours during which market participants are free to trade.

tranzacționare m

Transmit: Click pe acest buton va transmite ordinul de tranzactionare in piata. Transmit: Click on this button will send the trading order in the market. Executarea deciziilor de tranzacționare în numele OPCVM-urilor administrate Execution of decisions to deal on behalf of the managed UCITS Se aplică și contrapărților nefinanciare și locurilor de tranzacționare în cazul în care se prevede acest lucru.

tranzacționare m

It shall apply to non-financial counterparties and tranzacționare m venues where so provided. Belfius va înceta activitățile de tranzacționare în cont propriu. Belfius will cease its proprietary trading activities. Cod alfanumeric atribuit tranzacției de tranzacționare m de tranzacționare în temeiul articolului 12 din prezentul regulament.

Top 10 by trading data

Alphanumerical code assigned by the trading venue to the transaction pursuant to Article 12 of this Regulation. Prin urmare, este necesar să se precizeze obligațiile de informare ale locurilor de tranzacționare în astfel de circumstanțe excepționale. It is therefore necessary to specify the communication obligations of the trading venues in such videoclipuri bune despre strategii de opțiuni binare circumstances.

Un sistem de tranzacționare în care tranzacțiile dintre membri sunt organizate prin intermediul negocierilor vocale. A trading system where transactions between members are arranged through voice negotiation.

  1. Preț punct opțiune
  2. Trei semnale de opțiuni binare
  3. Требовалось постоянное умственное усилие, чтобы помнить: законы жизни и смерти были отменены создателями Диаспара.
  4. Cum se stochează adresa bitcoin
  5. На глазах Джезерака корабль повернулся к ним, превратившись в круг.

Tată, ei te tranzacționare în pentru Michael și Damien. Dad, they're trading you in for Michael and Damien. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a tranzacționare m ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

tranzacționare m

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Introducere în Analiza Tehnică

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

Propune un exemplu.

Interesantpublicații