Cerințele exercițiului opțional

cerințele exercițiului opțional

Legea privind repartizarea trimestrială de dividende Potrivit acestei legi, cei care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligația să cerințele exercițiului opțional situații financiare interimare.

cerințele exercițiului opțional

Sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se înregistrează în contabilitate și se reflectă în situațiile financiare interimare drept creanțe față de acționari, respectiv asociați. Repartizarea trimestrială a profitului către acționari sau asociați se poate efectua opțional.

cerințele exercițiului opțional

Astfel, în cursul exercițiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate și sume depuse în rezerve în conformitate cu cerințele legale sau statutare, respectiv pe baza situațiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, după caz.

Situațiile financiare interimare întocmite de cei care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende sunt supuse auditului dacă au obligația de auditare statutară a situațiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora.

cerințele exercițiului opțional

Situația financiară se verifică și de către cenzori. Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opțional trimestrial pe baza situațiilor financiare interimare și anual, după regularizarea efectuată prin situațiile financiare anuale. Acestea se pot plăti în mod opțional trimestrial în termenul stabilit de adunarea generală a asociaților sau, după caz, prin legile speciale, opțiuni financiare diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se facă prin situațiile financiare anuale.

cerințele exercițiului opțional

Interesantpublicații