Opțiunea de stres, Generalitati despre Stres

Testări la stres

opțiunea de stres

Portalul privind supravegherea bancară Testări la stres Supravegherea bancară europeană utilizează testările la stres pentru a evalua în ce măsură băncile au capacitatea de a face față șocurilor opțiunea de stres și economice. Rezultatele testărilor opțiunea de stres stres permit supraveghetorilor să identifice vulnerabilitățile băncilor și să le soluționeze opțiunea de stres timp în cadrul dialogului în materie de supraveghere cu băncile.

Tipuri de testări la stres BCE efectuează mai multe tipuri de testări la stres: testări la stres anuale: testări la stres la nivelul UE coordonate de Autoritatea bancară europeană  ABEcompletate de testarea la stres efectuată de BCE în cadrul procesului de supraveghere și evaluare Supervisory Review and Evaluation Process — SREP ; testări la stres tematice; testări la stres ca parte a evaluărilor cuprinzătoare o verificare pe scară opțiuni de partajare a solidității financiare a băncilor, constând într-o testare la stres și o evaluare a calității activelor, care contribuie la asigurarea faptului că băncile dispun de capital suficient pentru a acoperi pierderile ; testări la stres în scopuri macroprudențiale axate pe stabilitatea financiară și pe efecte la nivel de sistem, și nu pe bănci individuale.

opțiunea de stres

Pe lângă acestea, pot fi efectuate, de asemenea, testări la stres specifice pentru bănci individuale sau grupuri de bănci, dacă este necesar. Testările la stres anuale Legislația UE impune BCE să efectueze testări la stres ale băncilor supravegheate cel puțin o dată pe an. Rezultatele testărilor la stres anuale aduc o contribuție importantă la procesul SREP pentru anul în care este efectuată testarea.

opțiunea de stres

Eșantionul inclus în testare acoperă cele mai mari bănci semnificative supravegheate direct de BCE. Atât rezultatele agregate, cât și cele individuale sunt publicate de ABE. Această testare face parte din procesul SREP anual. Testarea utilizează metodologia ABE, pentru băncile mai mici aplicându-se ajustările necesare în vederea asigurării unui tratament proporțional.

opțiunea de stres

Rezultatele sunt apoi publicate de BCE. Scopul este acela de a reduce constrângerile operaționale ale băncilor și de a le permite să se axeze mai mult pe continuitatea operațiunilor lor de bază, inclusiv sprijinirea clienților lor.

Interesantpublicații