Calculul fortelor de optiuni, Metode de calcul

Calculul forței seismice pentru construcții provizorii | Popp & Asociatii

Calculul forței seismice pentru construcții provizorii T. Popp, D. Marcu, M. Coman, I. Badea Ionel Badea REZUMAT Având în vedere fondul construit existent, cu numeroase clădiri vechi, cu un nivel de degradare avansat sunt necesare intervenţii de consolidare sau chiar în anumite cazuri reconstruirea cu păstrarea, de cele mai multe ori, a faţadelor sau a altor părţi ale construcţiilor, în cazul imobilelor declarate monument.

calculul fortelor de optiuni

În cazul în care este impusă păstrarea unei anumite părţi a construcţiei existente inginerul proiectant se loveşte de problema dimensionării unei construcţii provizorii menită să susţină acest element pe durata execuţiei.

Acest lucru devine destul de problematic în condiţiile în care normele naţionale existente nu fac nici o referire cu privire la nivelul forţei seismice pentru o construcţie a cărui durată de viaţă este mai mică de 50 ani.

calculul fortelor de optiuni

O prevedere privind calculul la acţiuni seismice pentru o structură a cărui durată de viaţă este mai mică decât cea prevăzută de codurile în vigoare de 50 ani există în norma europeană EN EUROCOD 8această metodă fiind detaliată mai jos. În cadrul ultimelor coduri de proiectare antiseismică P şi P nu apare nicio reglementare  privitoare la nivelul forţei seismice ce trebuie considerată la dimensionarea unei construcţii provizorii.

calculul fortelor de optiuni

Necesitatea unei asemenea prevederi credem că este imperativă având în vedere fondul construit existent şi faptul că multe clădiri existente de la începutul secolului XX sunt declarate monumente istorice, fie parţial fie integral, gradul lor de degradare fiind avansat, iar nivelul de asigurare la acţiuni seismice fiind foarte scăzut.

Apare astfel nevoia executării unor lucrări fie de consolidare fie de calculul fortelor de optiuni a anumitor părţi ale acestor construcţii şi integrarea lor în noi structuri conformate şi dimensionate conform normelor în vigoare, aici referindu-ne în mod special la faţade cu importanţă culturală şi care trebuiesc păstrate.

calculul fortelor de optiuni

Una dintre măsurile ce trebuiesc des luate este aceea de a susţine provizoriu faţadele pe perioada execuţiei structurii de rezistenţă noi. Această structură  de susţinere trebuie calculată astfel încât să asigure atât siguranţa vieţii oamenilor cât şi integritatea faţadei protejate, fiind necesar un calcul atât la acţiunea vântului cât şi la acţiunea seismică.

În cadrul normei europene EN — Acţiuni asupra construcţiilor — Acţiuni generale — Acţiuni în timpul execuţiei — cap.

calculul fortelor de optiuni

În EC 8 capitolul 2.

Interesantpublicații