Titularul opțiunii este răspunzător. Condiţiile de utilizare a serviciilor HERE | Legal, security, privacy and compliance

Condiţii generale de asigurare

câștigându- și existența online ce fel de recenzii despre opțiuni binare sunt reale

Conditii generale de asigurare Capitolul I. Termeni și definiții Accident: Eveniment brusc, întâmplător, extern, produs independent de voinţa Asiguratului, care prin acţiunea asupra corpului, provoacă afectarea stării de sănătate a Asiguratului, independent de orice boală a Asiguratului.

Acoperirea asigurării. Acoperirea acordată de Asigurător conform contractului de asigurare. An de asigurare.

gama de opțiuni binare 1 min opțiuni de pârghie

Douăsprezece luni consecutive de asigurare de la începerea asigurării. O persoana fizică care își are domiciliul pe teritoriul României și care are dreptul la beneficiile asigurării indicate în contractul de asigurare.

Conditii generale de asigurare

Beneficiile asigurării. Plățile titularul opțiunii este răspunzător de Asigurător conform contractului de asigurare.

Boală: O stare anormală care afectează funcţiile organismului Asiguratului şi care este diagnosticată de către un medic autorizat. Condițiile de asigurare a produsului: Secțiunea scrisă a documentelor contractului de asigurare care suplimentează și clarifică sau modifică Termenii și Condițiile Generale de Asigurare pentru asigurarea de grup.

Contractul de asigurare: Toate documentele și informațiile care reglementează relația dintre Asigurător, titularul poliței de asigurare și persoana asigurată și drepturile și obligațiile fiecăruia. Contractul de asigurare este compus din : Oferta de Asigurare, Polița de Asigurare, Termenii și Condițiile Generale de Asigurarea Individuală, Condițiile Speciale ale Produsului de Asigurare și, acolo unde este cazul, Nota de Acoperire sau oricare altă prevedere convenită între părți.

Control medical preventiv: Serviciile medicale care constau într-o consultație clinică de medicină generală sau medicină internă și investigații medicale pe care persoana asigurată are dreptul să le efectueze o dată la 12 luni cu o programare făcută sau notificată la Call Center.

ING - Conditii Generale pentru Carduri

Diagnostic: Identificarea naturii afecţiunilor sau a altor probleme de sănătate prin examinarea simptomelor sau procedurile efectuate de furnizorul de servicii medicale care sunt folosite pentru examinarea medicală.

Easy Pay. Un instrument financiar care poate fi folosit pentru plăti în afara rețelei Mediqa Net pentru a nu achita din buzunarul propriu. Evaluarea riscurilor care vor fi asumate: Procedura prin intermediul careia Asigurătorul verifică, dacă și unde este aplicabil, conditiile in care va prelua in asigurare viitoarea Persoana Asigurata.

Printre mulți factori, vârsta, ocupația și starea de sănătate vor fi luate în considerare. Eveniment asigurat. Eveniment asigurat în desfășurare : : Evenimentul asigurat al cărui început este deja stabilit sau care a început deja și nu s-a sfârșit încă. Suma care urmează să fie achitată, dacă este acoperită, persoanei asigurate de către Asigurator pentru un eveniment asigurat.

Inflație medicală. Creșterea costurilor în sectorul medical. Persoana fizică sau juridică ce intermediază contractul de asigurare dintre Asigurat și Asigurător.

Cesiunea creantei+ (MD)

Începutul asigurării: Titularul opțiunii este răspunzător specificată în polița de asigurare de la care Asiguratul are obligația de a plăti prima de asigurare și de la care începe contractul de asigurare. Începerea tratamentului.

Momentul în care ajutorul medical este folosit pentru titularul opțiunii este răspunzător dată ca rezultat al bolii, afecțiunii sau vătămării corporale. Încheierea contractului de asigurare : Data la care ambele părți ale contractului de asigurare au agreat contractul de asigurare.

Luna de asigurare: Intervalul de timp scurs între ziua de începere a acoperirii oferite de revizuiri ale programului de opțiuni binare swss uard din luna curentă și ziua anterioară perioadei de începere a acoperirii oferite de asigurare din următoarea luna. Medicină alternativă: Oricare servicii medicale care nu sunt incluse în practica medicală general acceptată sau care nu sunt studiate în universitățile de medicină recunoscute de stat sau instituții educaționale similare sau care sunt în așteptarea recunoașterii oficiale de către autoritățile statului.

Medicina alternativă este folosită ca tratament adjuvant sau poate înlocui terapia clasică. Medicină experimentală : Oricare servicii medicale care nu sunt acceptate în practica medicală general acceptată sau care nu sunt studiate în universitățile de medicină recunoscute de stat sau instituții educaționale similare sau care sunt în așteptarea recunoașterii oficiale de autoritățile statului sau care sunt în faza de încercare.

Monitorizarea sarcinii: Consultații, investigații și teste de laborator efectuate în timpul sarcinii și în legătură cu aceasta, pentru a urmări evoluția sa. Toate serviciile medicale accesate de persoana asigurată la momentul nașterii indiferent de modul în care este făcută prin naștere naturală, naștere prin cezariană și indiferent de numărul nou-născuților. Notă de acoperire: Un document emis de brokerul de asigurare, care oferă acoperire temporară prin asigurare până la decizia finală a Asigurătorului privind încheierea contractului de asigurare.

Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Oferta de asigurare va fi trimisă titularului desemnat al poliței împreună cu Termenii și Condițiile Generale de Asigurarea Individuală, dar și Condițiile Speciale ale Produsului de Asigurare. Planul de asigurare de sănătate principal: Se poate încheia doar un plan principal de asigurare de sănătate.

Plan de asigurare de sănătate suplimentar: Nu se poate încheia doar un plan de asigurare de sănătate suplimentar. Este necesară asigurarea cu un plan de asigurare de sănătate principal. Perioada de așteptare: Perioada de la inceputul asigurării când există obligația de a plăti primele de asigurare dar Asigurătorul nu acoperă evenimentul asigurat și nu se plătesc beneficiile asigurării. Polița de Asigurare. Documentul scris emis de Asigurător, care dovedește încheierea contractului de asigurare între titularul poliței și Asigurător.

  1. Condiţiile de utilizare a serviciilor HERE | Legal, security, privacy and compliance
  2. Friday, 25 May, 1.
  3. Termeni şi condiţii | Western Union
  4. Partile si obiectul contractului 1.
  5. Condiţii generale de asigurare

Polița de asigurarea va fi trimisă titularului poliței împreună cu alte prevederi speciale convenite de părți, acolo unde este cazul. Prima de Asigurare. O suma pe care titularul poliței trebuie să o achite Asigurătorului într-o perioada de timp indicată pentru acoperirea oferita de asigurare, indicată în contractul de asigurare.

Produs de asigurare. Beneficiile asigurării acoperite ca urmare a unui eveniment asigurat în limitele contractului de asigurare. Rata de daună: Procentul costurilor privind daunele platite fata de primele de asigurare incasate. Rețeaua de furnizori de servicii medicale : Furnizorul de servicii medicale care colaborează cu Asigurătorul în vederea decontării directe a Serviciilor Medicale Mediqa Net.

Serviciile medicale incluse în ambulatoriu: Toate serviciile medicală care sunt necesare din punct de vedere medical pentru tratamentele bolilor, afecțiunilor și vătămărilor corporale care nu necesită spitalizarea persoanei asigurate.

ajutor opțiune binară pe strategia liniilor de tendință

Serviciile medicale incluse în spitalizare: Toate serviciile medicale care sunt necesare din punct de vedere medical pentru tratamentele bolilor, afecțiunilor și vătămărilor corporale care necesită cel puțin o noapte de spitalizare a persoanei asigurate.

Signal Care Assistant SCA  : aplicația digitală care acordă persoanei asigurate acces la serviciile facilitate de polița de asigurare Signal Iduna valabilă.

Utilizatorul poate gestiona polițele, documentele și rambursările, programările, titularul opțiunii este răspunzător localiza cele mai apropiate clinici din rețeaua națională Mediqa Net, cu ajutorul unei hărți interactive. Spital: O instituție medicală autorizată de autoritățile competente și acreditată să ofere servicii medicale conform cunoștințelor medicale și care acționează în virtutea acestei acreditări.

Spitalizare: Perioada de internare în care persoana asigurată a efectuat un tratament în spital.

cum să nu faci nimic și să câștigi bani binance bot

Aceasta reprezintă perioada între internare și externare, așa cum este indicat în biletul de externare emis de spital și în dosarul medical personal. Spitalizare de zi: servicii medicale efectuate în regim de internare într-un spital în cadrul unui furnizor de servicii medicale fără a fi nevoie de a rămâne peste noapte.

Terminarea asigurării : O dată indicată în Polița de asigurare de la care se termină contractul de asigurare și acoperirea prin asigurare.

Search form

Titularul poliței : O persoană fizică titularul opțiunii este răspunzător juridică care încheie un contract de asigurare cu Asigurătorul și se angajează să achite primele de asigurare. În cazul persoanelor fizice, titularul politiei poate fi în același timp persoana asigurată. Tratamentul necesar din punct de vedere medical: Un tratament este necesar din punct de vedere medical dacă acesta este justificat în conformitate cu rezultatele obiective ale consultațiilor medicale și cunoștințelor științifice generale conform perioadei de furnizare a serviciului medical.

Asigurătorul are dreptul de a analiza și a stabili conform cunoștințelor medicale universale dacă tratamentul este necesar din punct de vedere medical.

Interesantpublicații