Modalități de exercitare a opțiunilor, Traducere "de exercitare a" în engleză

Traducere

indicator pentru opțiunile turbo cum să faci bani în țară

Parlamentul stabilește condițiile de exercitare a acestui drept. El Parlamento establecerá las condiciones de ejercicio de este derecho» maniera de exercitare a opțiunilor prevăzute de prezenta directivă; la forma de ejercicio de las opciones previstas en la presente Directiva; Strategii de exercitare a drepturilor de vot Estrategias para el ejercicio de los derechos de voto Lista evenimentelor și condițiile de exercitare a drepturilor de transmisie Lista de acontecimientos y condiciones para el ejercicio de los derechos de emisión Consiliul ar trebui să stabilească ordinea de exercitare a președinției Consiliului pentru viitorul apropiat.

strategii de tranzacționare a opțiunilor binare video de 60 de secunde optiune binara

El Consejo debe fijar el orden del ejercicio de la función de Presidente del Consejo en un próximo futuro.

CESE regretă faptul că Comisia nu acordă o atenţie specială aspectelor legate de formarea profesională a practicienilor, în scopul familiarizării acestora cu noile condiţii de exercitare a profesiei lor.

 • С этими самыми обстоятельствами он столкнулся менее чем через час и куда более драматическим образом, чем ему могло представиться.
 • Олвин увидел, как один огромный пузырь внезапно схлопнулся и стал падать, причем лопнувшая оболочка действовала как какое-то грубое подобие парашюта.
 • de exercitare a - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
 • Face bani pe internet dns
 • Мне неизвестно.
 • Для собственного душевного спокойствия ему следует вернуться в крошечный, привычный мир Диаспара, ища там укрытия в схватке со собственными мечтами и амбициями.
 • Canal de opțiuni binare

El CESE lamenta que la Comisión no preste especial atención a los aspectos que afectan a la formación de especialistas con objeto de familiarizarlos con las nuevas condiciones del ejercicio de su profesión. Statele membre stabilesc norme detaliate de exercitare a opţiunii care, în orice situaţie, sunt valabile cel puţin doi ani calendaristici.

A intervenit o problemă.

Los Estados miembros determinarán las modalidades de ejercicio de esta opción que, en cualquier caso, abarcará un período de dos años naturales como mínimo. Instanța care face numirea stabilește, în cuprinsul hotărârii sale, condițiile de exercitare a acestor puteri în conformitate cu legea aplicabilă succesiunii.

El órgano jurisdiccional competente para el nombramiento podrá exigir en su decisión condiciones específicas para el ejercicio de dichos poderes con arreglo a la ley aplicable a la sucesión. El tribunal que efectúe su nombramiento podrá imponerles en su resolución condiciones específicas para el ejercicio de tales facultades de acuerdo con la ley aplicable a la sucesión.

Modalități de exercitare a opțiunilor bot pentru tranzacționarea opțiunilor iq să susţinem acest proiect, cu toate că există probleme de ordin practic în soluţionarea conflictelor de exercitare a competenţelor în cadrul procedurilor penale. Resulta esencial apoyar este borrador, aunque haya problemas prácticos al resolver conflictos de ejercicio de jurisdicción en procesos criminales.

 • Prin urmare, aceasta are toate prerogativele și obligațiile deținute de autoritățile competente în temeiul dreptului relevant al Uniunii.
 • Prin legislațiile statelor membre se stabilesc condițiile de exercitare a acestui drept.
 • Modalităţi de exercitare a dreptului de opţiune matrimonială | Universul Juridic
 • de exercitare a - Traducere în spaniolă - exemple în română | Reverso Context
 • Muncă plătită pe Internet cu atașament
 • Astfel, pe lângă votul tradițional exprimat la orice secție de votarela alegerile pentru Președintele României din noiembriecetățenii români aflați în străinătate au posibilitatea să voteze prin corespondență și să solicite înființarea de secții de votare în străinătate.
 • Data limită pentru înscrierea ca alegător prin corespondență este 11 septembrieora ora României.
 • Munca ușoară fără a investi pe internet

Los copropietarios establecerán un acuerdo relativo a la asignación y los términos de ejercicio de esta propiedad conjunta, de conformidad con sus obligaciones en el marco del acuerdo de subvención. El mecanismo para resolver conflictos de ejercicio de jurisdicción debería proporcionar un modo de eliminar situaciones en las que varios Estados miembros inician procesos criminales contra la misma persona por el mismo crimen.

Actualitatea ambasadei

Acţiunea concertată a statelor membre privind prevenirea şi soluţionarea conflictelor de exercitare a competenţelor în procedurile penale este esenţială pentru o justiţie mai eficientă atunci când se desfăşoară proceduri de acest tip. Una acción coordinada por parte de los Estados miembros sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procedimientos penales resulta esencial para una justicia más eficaz en la tramitación de procedimientos de este tipo.

tranzacționând pe toate știrile platforma demo pentru opțiuni binare de tranzacționare

Întreprinderile care, înainte de Las empresas que, antes del Legea de instituire a HFSF, cu modificările dinprevede că numai prețurile de exercitare a garanției pot să fie ajustate în situația unei emisiuni de drepturi. La Ley del HFSF en su versión modificada en establece que solo los precios de ejercicio de los modalități de exercitare a opțiunilor pueden adaptarse en el caso de una emisión de derechos.

pariuri minime opțiuni binare castiguri bitcoin

Parlamentul European, hotărând prin regulamente din proprie inițiativă, în conformitate cu o procedură legislativă specială, stabilește statutul și condițiile generale de exercitare a funcțiilor Ombudsmanului, după avizul Comisiei și cu aprobarea Consiliului. El Parlamento Europeo fijará, mediante reglamentos adoptados por propia iniciativa, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, el Estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo, FAS consimte la opțiune dictamen de la Comisión y con la aprobación del Consejo.

strategii de opțiuni binare indicatori de 60 de secunde cum și cum să faci bani acasă

La 17 iulieConsiliul a modificat decizia care stabilea modalitățile de exercitare a competențelor de execuție acordate Comisiei, adăugând o nouă procedură: procedura de reglementare cu control. El 17 de julio deel Consejo modificó la Decisión que establece las modalidades del ejercicio de las competencias de ejecución conferidas a la Comisión, añadiendo un nuevo procedimiento, la normativa con control.

cea mai recentă tehnologie cum să faci bani strategie opțiuni binare 80 profit

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Incarcă...

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

Propune un exemplu.

Interesantpublicații