Descrierea simbolului

descrierea simbolului

opțiune kg trucuri de opțiuni binare

Voivodina Persoanele descrierea simbolului, persoanele juridice, asociaţiile şi alte organizaţii pot folosi stema şi stema tradiţională a P. Voivodina drept parte integrantă a emblemei, respectiv a însemnului, cu avizul prealabil al Guvernului Provincial. Stema nu se poate folosi ca simbol de marfă sau servicii, eșantion, model sau alt simbol de marfă sau serviciu, dar nu se poate folosi dacă este deteriorat sau dacă datorită aspectului său este nepotrivit pentru uz.

cum puteți face bani pe site- ul dvs. în câștigurile 2020 online

Cererea conţine: scopul folosirii stemei, descrierea tehnică schiţa şi descrierea materialuluinumărul de exemplare, termenul pentru care se cere aviz la uzul stemei şi alte fapte importante pentru decidere. În urma obţinerii avizului Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale — Comunităţile Naţionale, persoanele fizice, persoanele juridice, asociaţiile şi alte organizaţii au obligaţia ca în termen de zece zile de la data confecţionării amprentei sau a eşantionului emblemei confecţionate, să remită amprenta sau eșantionul și date privind descrierea simbolului de exemplare și data începerii uzului.

Sectorul pentru reglementări ţine evidenţa cu privire la avizele pentru uzul stemei ca parte integrantă a emblemi, respectiv simbolului.

metodele mantrei din lipsa financiară de libertate lucrul pe internet fără investiții

Sectorul pentru reglementări, pe lângă ţinerea evidenţei cu privire la avizele date, păstrează şi amprentele, respectiv eşantioanele emblemei, respectiv simbolului confecţionat. Uzul stemei și al stemei tradiţionale a Provinciei Autonome Voivodina, modul de solicitare a avizului, precum și amenzile pentru contravenții, descrierea simbolului reglementate în baza:.

Interesantpublicații