Exemplu de cost al opțiunii

exemplu de cost al opțiunii

Confidențialitatea și Securitatea

CECCAR REZUMAT În articolul de față ne propunem să prezentăm o serie de aspecte privind distincția costuri directe — costuri indirecte, algoritmul de repartizare a cheltuielilor indirecte, distincția costuri fixe, variabile, semivariabile și semifixe, comportamentul costurilor totale și al celor unitare și exemplu de cost al opțiunii procedeele de separare a cheltuielilor în variabile și fixe.

Vom avea în vedere, de asemenea, conceptele de capacitate de producție, grad de activitate, costul subactivității și cost marginal suplimentar. Termeni-cheie: costuri directe, costuri indirecte, cheltuieli fixe, cheltuieli variabile, capacitate de producție, grad de activitate, costul subactivității, cost marginal Clasificare JEL: M41 Cheltuielile reprezintă elemente constitutive ale costurilor.

În acest sens există două modalități de clasificare: costuri directe și costuri indirecte, respectiv costuri variabile și costuri fixe.

' + pleaseWaitMessage + '

Aceste două clasificări sunt utile pentru separarea cheltuielilor în vederea determinării diverselor tipologii de cost de producție, completrespectiv pentru prezentarea informațiilor în contul de profit și pierdere cu clasificarea cheltuielilor după funcții. Noțiunea de cost direct trebuie privită însă și prin prisma relației costuri — structura producției.

Începe procesul meu gratuit Costurile de exploatare sunt cheltuielile asociate cu operarea unei afaceri pe o bază zilnică.

În acest sens identificăm următoarele situații: În cazul unei entități economice monoproducătoare, toate cheltuielile sunt directe față de produsele fabricate. În cazul unei entități economice cu producție multiplă, o parte a cheltuielilor este afectată direct produselor, având un caracter direct, și altă parte vizează toate produsele sau numai anumite faze de fabricație, având un caracter indirect.

În acest sens prezentăm câteva exemple: Prețul de cumpărare al unei materii prime este un cost direct pentru un anumit produs, în timp ce cheltuielile compartimentului de exemplu de cost al opțiunii sunt comune mai multor produse, deci indirecte. Salariile muncitorilor care lucrează la fabricarea unui anumit produs sunt cheltuieli directe, în timp ce salariile celor care lucrează la fabricarea mai multor produse sunt cheltuieli indirecte față de produs.

Vidio masak di dapur restauran D'cost seafood

Comisioanele cuvenite agentului care se ocupă de vânzarea unui anumit produs reprezintă o cheltuială directă. Dacă entitatea economică plătește un salariu fix unui agent de vânzări, acesta reprezintă o cheltuială indirectă față de produsele vândute. Ele au un caracter comun mai multor produse, servicii sau activități ori un caracter general în raport cu toate produsele, serviciile sau activitățile proprii întreprinderii.

Privite în corelație cu structurile organizatorice, anumite cheltuieli indirecte față de produse sunt directe față de secții, ateliere, centre, departamente spre exemplu, salariile muncitorilor auxiliari din secție, materialele consumabile.

Din punctul de vedere al clasificării funcționale după funcțiile întreprinderiicosturile indirecte pot fi: de producție fabricație — sunt acele cheltuieli generate de procesul exemplu de cost al opțiunii producție din momentul demarării și până la obținerea produselor; de administrație — cuprind acele cheltuieli care au fost angajate pentru formularea politicilor conducerii, organizarea și controlul operațiilor efectuate de o entitate și care nu au o legătură directă cu cercetarea-dezvoltarea, producția și desfacerea; de desfacere — acoperă aria cheltuielilor legate de formarea loturilor de vânzare, ambalare, transport, publicitate, expunere, servicii după vânzare etc.

În acest sens prezentăm câteva exemple: Cheltuielile cu salariul șoferului care livrează pizza sunt cheltuieli indirecte de desfacere. Cheltuielile cu salariul managerului general sunt cheltuieli indirecte de administrație generale de administrație.

Cheltuielile cu salariul inginerului care supervizează producția sunt cheltuieli indirecte de producție. Costurile directe și indirecte se pot dezvolta pe articole de calculație. Acestea reprezintă un element sau mai multe elemente de cheltuieli cu aceeași destinație economică sau funcție în gestiunea internă a întreprinderii.

Conținutul lor, cu reclasificarea în cheltuieli fixe F și cheltuieli variabile Veste redat în tabelul de mai jos: Sursa: Ebbeken et al.

Acest articol sau această secțiune are bibliografia incompletă sau inexistentă.

Absorbția repartizarea  cheltuielilor indirecte Absorbția repartizarea cheltuielilor indirecte este procesul prin care cheltuielile indirecte din cadrul unui departament sunt alocate unui purtător de cost. Aceasta reprezintă determinarea părții din cheltuielile indirecte aferente unui produs sau serviciu pe baza câștiguri rapide fără investiții cu retragere rapidă rate de absorbție sau a unui coeficient de repartizare suplimentare.

Maxima ediției

În literatura de specialitate mai este cunoscută și ca procedeul suplimentării. Absorbția implică parcurgerea următoarelor etape: 1. Alegerea bazei de absorbție repartizare : În acest sens prezentăm câteva exemple de baze de repartizare: Total ore manoperă directă; Total cheltuieli cu salariile directe; Total cheltuieli cu materialele directe folosite; Total ore-mașină ore funcționare utilaje ; Număr de produse obținute; Total cost primar.

Spre exemplu, costurile indirecte de producție dependente de materiile prime se repartizează în funcție de costurile cu materiile prime, iar cele dependente de salariile indirecte se repartizează în raport cu costurile cu salariile directe. Exemplu Se obțin două produse, A și B, pentru care se suportă următoarele costuri: materii prime — 3.

exemplu de cost al opțiunii

Ne propunem următoarele: să calculăm costul de producție pentru produsele A și B utilizând ca bază de repartizare: i materiile prime, ii manopera directă. Repartizarea cheltuielilor indirecte: 1.

Cost de oportunitate

Alegerea bazei de repartizare: materii prime A — 3. Verificarea repartizării cheltuielilor: 5. Alegerea bazei de repartizare: salarii directe A — 4.

Verificarea repartizării cheltuielilor: În cazul fabricării, spre exemplu, a borcanelor, relevantă este repartizarea în funcție de consumul de materii prime, deoarece acest consum este preponderent.

Meniu de navigare

Clasificarea costurilor în funcție de dependența lor față de volumul de activitate Din perspectiva dependenței față de volumul producției, costurile pot fi grupate în variabile și fixe. În consecință, costurile variabile totale cresc direct proporțional cu volumul producției. În consecință, costurile fixe totale sunt constante pentru toate nivelurile de activitate de exemplu, cheltuielile generale de producție ale secțiilor, cheltuielile generale de administrație, cele cu chiriile, cu amortizarea etc.

Potrivit Needles et al.

exemplu de cost al opțiunii

Tarifele telefonice lunare sunt compuse din tarifele pentru servicii abonament și cele pentru convorbiri internaționale. Tarifele pentru convorbiri internaționale sunt variabile, deoarece depind de exemplu de cost al opțiunii acestora, iar tarifele pentru servicii abonament sunt costuri fixe. În acest caz, evoluția costurilor semivariabile poate fi reprezentată grafic astfel: O reprezentare similară o întâlnim și în cazul consumului de energie, în situația în care există un număr fix de kilowați incluși în abonament, iar după depășirea acestuia se percepe un cost suplimentar, ce variază în funcție de consumul peste numărul de kilowați din abonamentul respectiv.

exemplu de cost al opțiunii

Exemplu Se dau următoarele tipuri de cheltuieli: cu amortizarea mașinilor folosite pentru un anumit produs; cu amortizarea utilajelor și instalațiilor; cu asigurarea sediului societății; cu chiria aferentă sediului societății; cu energia electrică pentru secțiile unde se fabrică mai multe produse ; cu publicitatea pentru un anumit produs; cu salariile manoperă directă .

Interesantpublicații